Vyplnenie prihlášky a jej následné odoslanie nie je nič zložité, vyžaduje si len trochu pozornosti. Celý návod je vo formáte pdf nájdete na stránkach Centra informačných technológií: http://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ePrihlasI.pdf 

Postup je nasledovný:

  1. zaregistrovať sa na e-prihláške https://e-prihlaska.uniba.sk
  2. vyplniť e-prihlášku
  3. potvrdiť e-prihlášku
  4. vytlačiť e-prihlášku
  5. vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a dokladom o zaplatení poplatku zaslať na adresu fakulty:

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4