Geografia už dávno nie je zemepis

Geografia je zrejme najkomplexnejšou vednou disciplínou. Je to veda na hraniciach medzi prírodnými, spoločenskými a technickými vedami. Skúma vzťahy v prírode, spoločnosti, krajine. Geografiu zaujíma priestor a procesy prebiehajúce v priestore. Zaujíma ju, či a ako navzájom interagujú jednotlivé prvky v prírodnej i kultúrnej krajine, či sa ich vzťah mení a vyvíja.

more
Categories: blog Tags:
Posted by