Život študenta samozrejme nie je len o štúdiu. Príhodami opradený študentský život potrebuje hmotné zázemie a priestor pre rôzne aktivity.

ŠTIPENDIÁ

Prírodovedecká fakulta UK je najlepšou prírodovedne zameranou fakultou na Slovensku a môžeme byť veľkou konkurenciou aj zahraničným školám. Aby sa našim študentom lepšie žilo popri štúdiu majú možnosť získať štipendium. A nie je to vôbec zložité. Až 80% študentov našej fakulty poberá štipendium.

V roku 2017 na základe excelentného prospechu (prospechové štipendiá) získalo približne 500 EUR až 10 % najlepších študentov. V roku 2017 na základe toho, že si vybrali bonifikovaný študijný odbor (skoro všetky na PRIF), získala skoro tretina (najlepších) študentov od 250 do 750 EUR.

Na fakulte majú možnosť uchádzať sa o viacero druhov štipendií, ktoré sú v súlade so štipendijným poriadkom. Rozdeľujeme ich na:

– sociálne

– motivačné

– prospechové

– motivačné za vynikajúce výsledky

– motivačné odborové

– jednorazové mimoriadne štipendium.

Okrem iného sa študenti majú možnosť uchádzať aj o Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej a budúci chemici môžu zabojovať navyše o excelentné štipendium pre chemikov. Taktiež je tu možnosť zapojiť sa do Študentského pôžičkového fondu a získať tak pôžičku.

UBYTOVANIE

Prijatí uchádzači do 1. ročníka Bc. štúdia získavajú ubytovanie automaticky (ak nemajú v tomto akademickom roku platné štúdium na UK alebo ich trvalé bydlisko nie je v dosahu Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja), takže sa nemusíš obávať, že intrák nedostaneš. Ako študent Prírodovedeckej fakulty máš dve možnosti, kde bývať.

Prvou je Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny v lokalite Staré Grunty. Tvorí ho niekoľko rôznych budov s najviac 3- a najmenej 1-lôžkovými izbami s pripojením na internet. V tomto študentskom mestečku nájdeš praktické služby pre študentov (dve veľké študentské jedálne, papiernictvo, kaderníctvo, práčovne, pastoračné centrum), avšak veľmi využívanými sú aj rozličné bary, fast foody, krčmy či diskotéky.

Internát Mlynská Dolina

Internát Mlynská Dolina – Staré Grunty

Mlynská Dolina – izby (zdroj: Nový čas)

Druhou možnosťou je Vysokoškolský internát Družba, nachádzajúci sa na Botanickej ulici. Je situovaný neďaleko fakulty, takmer “čo by kameňom dohodil”. Funguje na bunkovom systéme s 2- a 3-lôžkovými izbami s pripojením na internet. Doporučujeme predovšetkým pre tých, ktorí nevyhľadávajú bujarejší študentský život a preferujú kľud. Obchod a iné služby sú nablízku a má skvelé spojenie s centrom mesta prostredníctvom električiek a autobusov. Možnosť stravovania a predaj doplnkového tovaru sú vo vlastnom stravovacom zariadení Družba.

ŠPORT

Telesná výchova a šport majú na Prírodovedeckej fakulte UK svoje nezastupiteľné miesto. Športovú činnosť pre študentov zabezpečuje vo vlastnej telocvični Katedra telesnej výchovy, ktorá každý rok okrem iného organizuje aj zimné a letné kurzy, kde sa môžeš zdokonaliť v zjazdovom a bežeckom lyžovaní, kanoistike, windsurfingu, cykloturistike, vysokohorskej turistike a plávaní. Pokiaľ sa aktívne venuješ basketbalu, volejbalu, futbalu, florbalu a plávaniu môžeš aj ty reprezentovať fakultu vo VŠ lige.

 

STRAVOVANIE

Ak si hladný, fakulta ti ponúka možnosť stravovať sa v niekoľkých prevádzkach priamo v našich pavilónoch:
Jedáleň GASTROline – v pavilóne CH1 (pri hlavnom vchode)
Pizzeria DODO – v pavilóne B1 (na mínus prvom poschodí)

Kaviareň COFEESHOP Co. – v pavilóne CH1 (oproti študijnému oddeleniu)

Bagetéria DODO – v pavilóne B1 (na nultom poschodí)