Študentský život je na našej fakulte naozaj bohatý. Ponúka ti najrôznejšie možnosti vzdelávať sa, baviť sa a plnohodnotne využiť tvoj voľný čas. Každý semester sa koná niekoľko podujatí, na ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo našich študentov. Ak budeš jedným z nás, môžeš sa zapojiť aj ty … 

KVAPKA KRVI
Nikdy nevieš, kedy sa z darcu môže stať príjemca… Fakulta v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR dvakrát ročne organizuje podujatie zamerané na dobrovoľné darovanie krvi priamo v priestoroch našej školy. Okrem odberu najvzácnejšej tekutiny na svete, prebiehajú tradičné biologické merania, ktoré organizuje Katedra antropológie a jej študenti.

 

 

ŠPORTOVÝ DEŇ
V spolupráci s Katedrou telesnej výchovy fakulta každoročne pripravuje Športový deň PriF UK, kde je  možné sa zúčastniť a zasúťažiť si v rôznych športových disciplínach (futbal, beach-volleybal, tenis, basketbal, beh a iné). Držíme sa pravidla: „V zdravom tele – zdravý (Prírodo)vedec.“ 

 

 

 

ŠTUDENTSKÁ VIANOČNÁ KAPUSTNICA
Tradične okolo Mikuláša organizujú pod záštitou dekana fakulty študenti pre študentov i pedagógov spoločenskú akciu v priestoroch školy spojenú s konzumáciou chutného jedla a pitia. Prinášame tak vianočnú atmosféru aj priamo medzi učebne a posluchárne…

 

 

 

PÁRTY PRÍRODOVEDCOV
Prídi sa aj ty zabaviť na tuto mocnú akciu.. Čaká ťa vrtenie bokmi na hity, ktoré si išli naši rodičia, ale aj tie, ktoré si v dnešnej dobe ideme my.. Sľubujeme ti, že sa nájde aspoň jedna pesnička, do ktorej sa ti rytmicky budú vlniť aj vlasy… Toto je naša tradičná Párty Prírodovedcov!!!

 

 

 

FAKULTNÁ BEÁNIA
Okrem divokých rytmov diskotéky je z času na čas vhodné obliecť si aj slávnostné oblečenie a vyraziť na prestížnejšiu spoločenskú akciu. A tou je Beánia, kde slávnostne vítame v našich radoch nielen študentov 1. ročníka (v latinčine beanus = prvák), ale aj všetkých našich absolventov a priaznivcov.

 

 

POPULARIZAČNÉ PREDNÁŠKY a ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Takmer každá katedra organizuje v priebehu akademického roka rôzne zaujímavé prednášky pre záujemcov i širokú verejnosť. Okrem týchto akcie prebiehajú taktiež na fakultnej úrovni. Máš jedinečnú možnosť vidieť a počuť našich špičkových vedcov. Pokial sa chceš zapojiť aj ty a prezentovať svôj výskum formou posteru alebo vlastnej prednášky, je tu pre teba tradičná Študentská vedecká konferencia.

 

BURZA SKRÍPT
Nekupuj zbytočne nové učebnice. Zastav sa na burzu a kúp si ich lacnejšie od starších spolužiakov. Okrem zľavy od nich dostaneš aj cenné rady k jednotlivým predmetom.

 

 

 

VIDEO – ŽIVOT ŠTUDENTOV NA PRIF