Martin Urík získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. RNDr. Martin Urík, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Galavečer sa […]

viac
Kategórie: Študovali u nás
Pridal

Dominik Juračka: aj na Slovensku sa dá robiť kvalitná veda

Dominik Juračka vyštudoval Strednú odbornú školu chemickú v Bratislave. V súčasnosti je ešte iba prvákom na PriF UK, kde študuje medicínsku biológiu, ale má za sebou už množstvo úspechov a bohatú výskumnú činnosť. Tú začal v roku 2014 ako druhák na strednej škole, a to prácou v oblasti mikrobiálnej degradácie benztiazolov, ktoré predstavujú významnú záťaž pre životné […]

viac
Pridal

Martin Zaťovič – učiteľ a poslanec samosprávy

RNDr. Martin Zaťovič absolvoval štúdium učiteľstva predmetov matematika – geografia na Prírodovedeckej fakulte UK. Na tejto fakulte absolvoval aj rigorózne štúdium a získal titul RNDr. Od roku 1994 pôsobí ako učiteľ predmetov matematika a geografia na Gymnáziu Bilíkova v Dúbravke. Pôsobil resp. pôsobí ako poslanec na rôznych stupňoch samosprávy, poslanec v mestskej časti Dúbravka, poslanec mestského zastupiteľstva […]

viac
Kategórie: Študovali u nás
Pridal

Andrea Rúfusová – chráni slovenské vodstvo

Andrea Rúfusová, absolvovala štúdium v odbore Ekológia (Systematická biológia a ekológia, Všeobecná ekológia a ekológia populácii a jedinca) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa špecializovala na ekológiu tečúcich vôd. Po ukončení doktorandského štúdia pôsobila 2 roky ako odborný asistent na Katedre ekológie. V súčasnosti pracuje ako koordinátor programu zameraného na ochranu vodných […]

viac
Kategórie: Študovali u nás
Pridal

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA: riadi odpadové hospodárstvo

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, je v súčasnosti konateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s 230 zamestnancami. Absolvoval štúdium environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte UK. Pôsobil ako konateľ a obchodný či generálny riaditeľ viacerých významných spoločností pôsobiacich vo sfére odpadového hospodárstva, recyklácie surovín a environmentálnych služieb.

viac
Kategórie: Študovali u nás
Pridal

Biológia

Absolventi programov v rámci odboru biológia môžu po ukončení štúdia uplatniť na pracovných pozíciách, ktoré sú na súčasnom trhu práce žiadané:

viac
Kategórie: Budúce povolania
Pridal

Enviromentalistika

Absolventi programov v rámci odboru enviromentalistika sa môžu po ukončení štúdia uplatniť na pracovných pozíciách, ktoré sú na súčasnom trhu práce žiadané:

viac
Kategórie: Budúce povolania
Pridal