Stále veľký záujem o našich absolventov učiteľstva je dôkazom ich kvalitnej prípravy a vysokej odbornosti. U nás získaš kvalifikáciu na žiadané prírodovedné kombinácie a ako náš absolvent nebudeš mať problém s uplatnením v školskej praxi. Staň sa aj ty výnimočným, staň sa učiteľom. U nás Ťa dobre pripravíme na veľmi náročnú, ale aj zaujímavú a vždy potrebnú profesiu učiteľa, ktorý formuje a vychováva budúce generácie.

Pozrite si: obsah študijného programu UČITEĽSTVO