Systematická biológia

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Fascinuje ťa diverzita života na Zemi? Rôznorodosť rastlín, živočíchov, ekologických a evolučných procesov, ktoré ju formujú? Príď k nám študovať systematickú biológiu a spoznávaj biodiverzitu od génov po ekosystémy v teréne aj v laboratóriu.

Cieľom študijného programu je poskytnúť vedomosti zo všetkých oblastí biológie s dôrazom na organizmy, ekologické a evolučné procesy, ako aj ochranu fauny a flóry. Ťažisko štúdia je zamerané na získanie vedomostí z fylogenézy, taxonomického postavenia, ekológie a ochrany prírody. Absolvent si osvojí základné vedomosti aj z ostatných biologických disciplín ako sú genetika, molekulárna biológia, fyziológia, evolučná biológia a iné, ktoré dotvárajú jeho profesionálny profil. Získa primeraný prehľad o biodiverzite a jej ochrane, o evolučnom vývoji organizmov, ako aj o ekologických procesoch fungujúcich na rôznych úrovniach života. Počas terénnych exkurzií a expedícií na Slovensku aj v zahraničí sa naučí spoznávať rastliny, živočíchy a ekosystémy, v ktorých žijú. Po úspešnom absolvovaní študijného programu môže pokračovať v nadväzujúcom štúdiu so špecializáciou vo vybranom odbore.

Ľubomír Rajter

„Štúdium systematickej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK mi otvorilo dvere do sveta.
Aj vďaka nemu som sa dostal do USA a na post-doktorát do Nemecka, kde som ukotvil do dnešného dňa. Okrem teoretických vedomostí, terénnych a laboratórnych zručností mi štúdium prinieslo
aj nové zážitky a priateľstvá. Prírodovedecká fakulta UK pre mňa nezostane len v mojom curriculum vitae, ale aj v mojom srdci.“
Postdoctoral researcher The Hess Laboratory "Evolutionary Ecology of Eukaryotic Microbes" Institute for Zoology University of Cologne, Germany