ŠTIPENDIÁ

Prírodovedecká fakulta UK je najlepšou prírodovedne zameranou fakultou na Slovensku a môžeme byť veľkou konkurenciou aj zahraničným školám. Aby sa našim študentom aj lepšie žilo popri štúdiu máme možnosť získať štipendium. A nie je to vôbec zložité. Veď až 80% študentov našej fakulty poberá štipendium. Na fakulte máme možnosť sa uchádzať o viacero druhov štipendií, ktoré sú v súlade so štipendijným poriadkom.

Rozlišujeme ich na sociálne, motivačné prospechové, motivačné za vynikajúce výsledky, motivačné odborové a jednorazové mimoriadne štipendium. Okrem iného sa tiež môžeme uchádzať o Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej a budúci chemici môžu zabojovať navyše o excelentné štipendium pre chemikov. Taktiež máme možnosť zapojiť sa do Študentského pôžičkového fondu a získať tak pôžičku.

Ubytovanie – Mlynská Dolina

Mlynská dolina je postupne sa rozvíjajúcou lokalitou hlavného mesta – Bratislavy. Je jedným z deviatich sektorov bratislavskej mestskej časti Karlova Ves v okrese Bratislava IV. Mlynská dolina je aj synonymom pre mnohotisícové študentské mestečko v príjemnom prostredí. Počet ubytovaných v tomto  komplexe predstavuje každoročne okolo 10 000 – 15 000 študentov z celého Slovenska i zahraničia, čím pripomína menšie mesto.

Kaviareň a miesto pre stretnutia

Športový život

Výstup na Ďumbier 2017