Chémia

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Si zvedavý a tvorivý? Chceš experimentovať v laboratóriu? Príď k nám študovať chémiu a spoznaj podobne zanietených študentov, učiteľov a vedcov! Možno práve Ty budeš pri vývoji nových materiálov alebo liečiv a spriatelíš sa s chémiou na celý život!

Cieľom študijného programu Chémia je poskytnúť čo najširšie vedomosti zo všetkých oblastí chémie (anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej, jadrovej a biochémie), matematiky a fyziky a pripraviť tak absolventa na nadväzujúce štúdium so špecializáciou v odbore, ktorý mu učaruje najviac. Študijný program nepatrí k najľahším, ale ponúka kvalitné vzdelanie a jeho absolventi sú žiadaní na trhu práce. Práve vďaka širokému záberu a vysokému podielu laboratórnych cvičení získal študijný program ako jediný na Slovensku známku kvality Eurobachelor Chemistry Label®. 

Ponúkame štúdium aj v štvorročnom konverznom programe, v ktorom je prvý rok štúdia zameraný na doplnenie základných vedomostí z chémie, matematiky a fyziky.  

Samuel Andrejčák

„Niekoho sprevádza sila, niekoho chémia. Štúdium chémie na PriF UK bolo pre mňa veľkým neočakávaným dobrodružstvom. Táto neopakovateľná skúsenosť bola pre mňa prínosom nielen po vedomostnej stránke, ale aj osobnostnej. Ako študent som často musel vyjsť zo svojej komfortnej zóny, čomu vďačím za svoje napredovanie a kariérny rast. Rád by som preto videl keby tento zážitok prežili aj ostatní. Ako povedal Gandalf: „Vám to prospeje a mňa to zaručene pobaví.“
Doktorand, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave