Naša fakulta

Inovatívna a vynaliezavá – taká je Prírodovedecká fakulta UK. Sme moderní vo svojom myslení a prístupe vo výučbe. Našim študentom poskytujeme slobodu, prax a podporujeme rozvoj každého z nich.

Náš hlavný cieľ

Objavuj s nami!

Veríme, že kvalitné vzdelanie mení životy. Formuje uvedomelých ľudí,
ktorí sú odhodlaní urobiť zmenu vo svete.
 
Chceme, aby o našich študentoch bolo počuť doma aj vo svete. Aby sa nikdy nebáli prejaviť svoj názor, myšlienky a individualitu.
 
Dávame preto študentom slobodu a priestor vymýšľať, tvoriť a realizovať svoje nápady. Budeme vždy so študentmi a pre študentov.

História

História Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sa začala písať už v roku 1940, kedy sa na vtedajšej Slovenskej univerzite vytvorila Prírodovedecká fakulta.

Prírodovedecká fakulta UK je pracovisko s dlhými tradíciami. Formovanie jej vnútornej štruktúry, ako aj otváranie nových študijných odborov a špecializácií je kontinuálny proces prebiehajúci v tesnej nadväznosti na spoločenské potreby a pozíciu fakulty v rámci Univerzity Komenského. Od roku 1992 fakulta systematicky buduje skupinu environmentálne orientovaných katedier a vedeckých ústavov, pričom súčasne otvára nové študijné programy a špecializácie tohto zamerania. Prírodovedecká fakulta UK dnes predstavuje významný vedecko-výskumný a pedagogický potenciál, nielen z pohľadu Univerzity Komenského, ale aj v mierke celého Slovenska.

Súčasnosť

PriF UK v súčasnosti patrí medzí významné vedecko-pedagogické prírodovedné inštitúcie na Slovensku, o čom svedčí množstvo nových objavov a výskumov v oblasti Biológie, Chémie, Environmentalistiky, Geografie a Geológie.

Študenti sú u nás v rámci svojich bakalárskych, diplomových a doktorandských prác začleňovaní do výskumných projektov pod vedením odborníkov a získavajú poznatky, ktoré môžu prezentovať na rôznych vedeckých konferenciách a seminároch. Našich študentov intenzívne podporujeme v získavaní skúseností a umožňujeme im vycestovať cez mobilitné granty do celého sveta. Akademické slobody a práva na našej fakulte a univerzite zaručujú všetkým študentom slobodu myslenia, výskumu a vývoja, a teda byť relevantnou súčasťou ako vedeckého tak i spoločenského napredovania našej krajiny.

Grown With Love on Our Farms

Augue ornare turpis fusce elit, cursus augue enim varius tristique lectus quis fusce urna habitant gravida pellentesque nec nulla eu nisl quam aenean fames ipsum sed dolor, quisque pharetra, rhoncus turpis viverra turpis orci vel vulputate amet, nisi, nibh facilisi a sagittis, purus imperdiet tortor sit lectus vestibulum diam non quis venenatis accumsan, varius nunc, aenean ultrices risus accumsan nibh consectetur a.

Trevor D. William

Founding Farmer

Demografia Slovenska

Pripravili sme sériu prognóz až do roku 2060, vďaka čomu máme presnejší obraz o počte a zložení obyvateľov našej krajiny.

Enzým PatA

Podieľali sme sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím sme výrazne prispeli k boju proti tuberkulóze.

Liek proti chrípke

Podarilo sa nám vyvinúť proces, ktorým možno skráti výrobu lieku proti chrípke, na ktorú ročne zomrie až do pol milióna ľudí.

Učí sa od nás
celý svet

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie.