Študovali u nás

Výnimoční študenti PRIF UK

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou, ktorá sa v hodnotení agentúry ARRA dlhodobo drží na 2. – 3. mieste zo všetkých hodnotených fakúlt prírodovedného zamerania na Slovensku. PriF UK odborne zastrešuje a garantuje výskumné programy a projekty, ktorých výsledky sú uznávané v celoeurópskom kontexte.  Ako najúspešnejšia fakulta na Slovensku z hľadiska získavania projektov z fondov EÚ, ktorá vedie k vedeckej činnosti aj všetkých svojich študentov – od bakalárskeho až po doktorandský stupeň, sa tak môže pýšiť vedeckými úspechmi aj v radoch svojich najmladších poslucháčov.