Vladimír Šucha: generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra

STOA committee meeting – Science meets parliaments

Vladimír Šucha

Vzdelanie: Prof. – Univerzita Komenského (2002), DrSc. – Univerzita Komenského (2000), Doc. – Univerzita Komenského (1995), CSc. –  Slovenská akadémia vied, Bratislava (1991), RNDr. – Univerzita Komenského (1985), Vysokoškolské štúdium, Prírodovedecká fakulta UK (1985-1980)

Pracoviská a významné funkcie: Generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej Komisie (2014), Zástupca generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Európskej Komisie (2012-2013), Riaditeľ direktoriátu pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie, Brusel (2006-2012), Riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Bratislava (2005-2006), Predseda Rezortnej koordinačnej skupiny pre európske záležitosti na MŠ SR, Bratislava (2004-2005), Tajomník Misie SR pri Európskej únii zodpovedný za vedu, vzdelávanie a kultúru, Brusel (2000-2004), Prírodovedecká fakulta UK (1993-2013), Bratislava zaradený ako odborný asistent, docent, profesor (neplatené voľno počas výkonu funkcií v Bruseli a v APVV) , Geologický ústav SAV, Bratislava zaradený ako študijný pobyt, ašpirant, vedecký pracovník (1985-1993)

Publikačná činnosť: počet vedeckých recenzovaných publikácií v periodikách a zborníkoch: 100,  monografie: 2, učebné texty pre študentov: 2, citácie vedeckých prác: cca 550

Vedecká výchova:  7 ukončených PhD. prác

Projekty: Hlavný riešiteľ alebo člen riešiteľského kolektívu 15 medzinárodných projektov a 10 domácich projektov

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Spoločnosť pre výskum a  využitie ílov (člen výboru), Slovenská geologická spoločnosť  (člen), US Clay Minerals Society (člen), Člen komisie Clay Minerals Society pre strednú a východnú Európu (1996-1999), Mineralogical Society of UK (člen)

Zdroj: http://science.dennikn.sk/kto-je-kto-v-slovenskej-vede/osobnosti/vedna-politika/4230-vladimir-sucha

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *