Študijné programy

Absolventi Prírodovedeckej fakulty majú na výber široké spektrum povolaní. Záujem štátnych i súkromných inštitúcií a firiem zaručuje absolventom bezproblémové uplatnenie po skončení štúdia i počas neho.

Biológia

Rozmanitosť biológie na našej fakulte takmer nepozná hraníc. Namixujeme ti to najlepšie z botaniky, ekológie, fyziológie rastlín, fyziológie živočíchov a etológie, antropológie, genetiky, mikrobiológie a virológie, molekulárnej biológie a aj zoológie.

Enviro

Naši environmentalisti skúmajú komplexne prírodné systémy. Naučíte sa, aké procesy v nich prebiehajú a akú úlohu v tom zohráva človek, ako zlepšiť kvalitu životného prostredia a ako bojovať s klimatickou zmenou.

Geografia

Po štúdiu geografie budeš výborný vo využívaní geografických informačných systémov. Naučíme ťa pochopiť vývoj regiónov a ich riadenie. Môžeš byť expert v oblasti klimatickej zmeny alebo v oblasti cestovného ruchu či populačného vývoja.

Geológia

Geológovia skúmajú stavbu a vývoj zemskej litosféry a paleobiosféry, vyhľadávajú nerastné suroviny, riešia sanáciu environmentálnych záťaží, zaoberajú sa ochranou vôd a skúmajú podmienky pri zakladaní stavieb. Zaži rôzne exkurzie a prácu v teréne.

Chémia

Chémia u nás ťa bude baviť. Naučíš sa moderné laboratórne postupy, spoznáš ako sa s nami „rozprávajú“ molekuly. Využiješ počítače, chemickú informatiku, a vylepšíš fotovoltaické články, objavíš nové zlúčeniny, liečivá a materiály.

• Ako sa prihlásiť na štúdium?