Geografia, kartografia a geoinformatika

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Hlavnou devízou geografa je schopnosť riešiť problémy v priestorových súvislostiach a s celostným pohľadom na vzťahy medzi zložkami prírody a ľudskej spoločnosti. Geoinformatik pozná široké spektrum technických nástrojov, ktoré mu to umožňujú. Náš program kombinuje geografický spôsob myslenia s geoinformatickými zručnosťami a učí našich absolventov intuitívne ich používať pri riešení stále častejších interdisciplinárnych výziev v oblastiach prírodných vied, ale aj za ich hranicami.

Geografická línia programu odhaľuje prírodné procesy – od geologického podložia a tvarov reliéfu cez pôdy, vodstvo, klímu až po biotu– a následne študuje dôsledky, ktoré z nich plynú pre ľudskú spoločnosť, ako sú dopady klimatických zmien či iné prírodné hrozby. Geoinformatická línia buduje v absolventoch znalosti a zručnosti v oblasti kartografie, no predovšetkým práce s modernými geografickými informačnými systémami (GIS), databázami, aj nástrojmi diaľkového prieskumu Zeme pomocou lietadiel, satelitov a dronov.

Pavol Baláž

Nezabudnuteľné zážitky z terénov, veľa času stráveného v prírode, hĺbkové vedomosti o mapách a krajine vôkol nás, jedinečné geopriestorové IT technológie, priestor na mimoškolské aktivity a brigády... A po skončení otvorené dvere do profesionálnych GIS firiem, kde môžem za pekný plat robiť prácu čo ma naozaj baví. Ak by som sa mal po strednej rozhodnúť ešte raz, vybral by som si rovnako. ArcGEO Information Systems - GIS expert