Buď Prírodovedcom

Študuj na
PriF UK

Prírodovedecká fakulta bola založená už v roku 1940. Za ten čas sa vypracovala medzi top fakulty nie len u nás, ale aj v celosvetovom meradle. Agentúra ARRA zaradila až 5 jej výskumných tímov medzi 0,1% najlepších vo svete vo svojom odbore. Výučba, výskum a laboratóriá sú tu na špičkovej úrovni a na všetkých 3 stupňoch štúdia tu študuje cca 2500 študentov.

Študijné programy

Absolventi Prírodovedeckej fakulty majú na výber široké spektrum povolaní. Záujem štátnych i súkromných inštitúcií a firiem zaručuje absolventom bezproblémové uplatnenie po skončení štúdia i počas neho.

Chémia

Environmentalistika

Biológia

Geológia

Geografia

Učiteľstvo

PREČO ŠTUDOVAŤ PRÍRODNÉ VEDY

7 dôvodov, prečo študovať na Slovensku a práve v Bratislave, na výnimočnej fakulte

Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Marie Curie. Mená, ktoré pozná celý svet a nezmazateľne sa zapísali do dejín. Sú síce z rôznych vedných odborov, ale jedno ich spája. Všetci sú prírodovedci. Všetci pomohli odhaľovať to najfascinujúcejšie, čo naša modrá planéta ponúka – a to je príroda, či už živá alebo neživá.  Ak raz prírodné vedy miluješ, nie je čo riešiť, jednoducho ich študuj!

Vieme učiť

Nikde nenájdeš toľko skúsených učiteľov, profesorov, docentov, ale i mladú krv – odborných asistentov. Všetci z nich majú aj špičkové vedecké výsledky. A dobrý univerzitný učiteľ musí byť aj dobrým vedcom. U nás to platí na 100%.

Štúdium v zahraničí

Najväčšia sieť partnerských univerzít. Môžeš študovať semester či dva v zahraničí, zdokonaliť sa v jazyku, nabrať skúsenosti. Od Porta až po Tallin, partnerov máme vo väčšine krajín Európy.

80 ročná tradícia

Kým inde o univerzitnom vzdelávaní ani nechyrovali, u nás už boli promovaní prví absolventi – pred 75 rokmi. Tradícia nie je všetko, ale za peniaze si ju žiadna škola nekúpi. My ju jednoducho máme.

Rozmanitosť

Máme pestrosť výberu študijných programov a predmetov. 16 bakalárskych a až 33 magisterských programov hovorí za všetko. A máme aj anglické študijné programy a učiteľské programy. Určite si vyberieš.

Patríme medzi najlepších

Sme rovnako dobrí a v niečom i lepší ako školy za riekou Moravou. Odbornosť učiteľov, vybavenie, učebne, v ničom nezaostávame, ba v niečom sme i lepší. Veď niektoré naše tímy boli zaradené medzi najlepšie 1% vedeckých tímov sveta. To hovorí za všetko.

Vybavenie

Perfektne vybavené laboratóriá. Žiadna iná fakulta na Slovensku nezískala toľko financií z európskych fondov. Aj vďaka nim sme vybudovali tie najlepšie laboratóriá a máme prístroje v hodnote miliónov eur. Staň sa súčasťou výskumných tímov, ktoré s nimi pracujú.

Uplatnenie

Prírodné vedy sú opäť v móde. Po našich absolventoch sa často iba „zapráši“. Zamestnávatelia hľadajú často už medzi študentmi. Takmer nulová nezamestnanosť hovorí za všetko.

Prírodovedecká fakulta UK

Štúdium,
ktoré ti sadne

Príroda má svoje tajomstvá. Od tých najjednoduchších chemických reakcií, cez záhady živých organizmov až po tie najkomplexnejšie geologické procesy, príroda človeka odjakživa fascinovala aj preto, že je sám jej súčasťou. Veda je kľúčom k tomu, aby sme pochopili dynamickú rovnováhu medzi živou a neživou prírodou. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave sa každý deň niekoľko stoviek vedcov a vedkýň venuje preskúmaniu doteraz neobjasnených záhad prírody. Špičkové tímy z rôznych oblastí prírodných vied dosahujú vďaka modernému vybaveniu a medzinárodnej spolupráci výsledky, ktoré sú publikované v tých najlepších vedeckých časopisoch na svete.

Náš príbeh

Čo o nás ľudia
povedali

Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK mi otvorilo okno poznania do fascinujúceho sveta prírody a hlbín našej Zeme. Po rokoch som na fakultu vrátil ako učiteľ a vedec a pomáhal som posúvať hranice nášho poznania. Poznačilo ma to na celý život a nadobudnuté zručnosti mi pomáhali na všetkých pozíciách mojej rozmanitej profesijnej kariéry.
Vladimír Šucha
Generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra EU komisie
Aj vďaka štúdiu na Prírodovedeckej fakulte som si dokázal prepojiť to, že environmentalistika je vlastne ekonómia prírody, a tak skúsenosti z environmentalistiky dnes využívam pri podnikaní. Okrem množstva poznatkov o ochrane prírody som sa však naučil jedno zásadné. Škola ti nemá dávať, ale máš si z nej brať a toho som sa držal počas celého štúdia. Samozrejme nadobudol som aj množstvo priateľstiev a známostí, s ktorými som dodnes odborne v kontakte.
Ján Dobšovič
Ornitológ a majiteľ cestovnej kancelárie watching.sk
Environmentalistika je veda, s ktorou sa stretávame priamo alebo nepriamo všade okolo nás. Napríklad len legislatíva, ktorá je orientovaná na ochranu životného prostredia je natoľko komplikovaná, že temer v každej obci, firme, štátnej správe a pod. máte pracovníka alebo pracovníkov, ktorí sú zodpovední za to, aby daná entita zákony dodržiavala. Preto z môjho pohľadu má daná veda obrovskú perspektívu.
Peter Krasnec
Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo

• Ako sa prihlásiť na štúdium?