Deň otvorených dverí 2021 na Prírodovedeckej fakulte

Ak ste nestihli náš deň otvorených dverí, tu si môžete pozrieť čomu všetkému sa venujú naše pracoviská

ENVIRONMENTALISTIKA

BIOLÓGIA

CHÉMIA

UČITEĽSTVO

GEOGRAFIA

GEOLÓGIA