Buď Prírodovedcom

Študuj na
PriF UK

Prírodovedecká fakulta bola založená už v roku 1940. Za ten čas sa vypracovala medzi top fakulty nie len u nás, ale aj v celosvetovom meradle. Agentúra ARRA zaradila až 5 jej výskumných tímov medzi 0,1% najlepších vo svete vo svojom odbore. Výučba, výskum a laboratóriá sú tu na špičkovej úrovni a na všetkých 3 stupňoch štúdia tu študuje cca 2500 študentov.

Vyber si svoje štúdium
z viacerých oblastí

Absolventi Prírodovedeckej fakulty majú na výber široké spektrum povolaní. Záujem štátnych i súkromných inštitúcií a firiem zaručuje absolventom bezproblémové uplatnenie po skončení štúdia i počas neho.

Chémia

Environmentalistika

Biológia

Geológia

Geografia

Učiteľstvo

PREČO ŠTUDOVAŤ PRÍRODNÉ VEDY

7 dôvodov, prečo študovať na Slovensku a práve v Bratislave, na výnimočnej fakulte

Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Marie Curie. Mená, ktoré pozná celý svet a nezmazateľne sa zapísali do dejín. Sú síce z rôznych vedných odborov, ale jedno ich spája. Všetci sú prírodovedci. Všetci pomohli odhaľovať to najfascinujúcejšie, čo naša modrá planéta ponúka – a to je príroda, či už živá alebo neživá.  Ak raz prírodné vedy miluješ, nie je čo riešiť, jednoducho ich študuj!

Vieme učiť

Nikde nenájdeš toľko skúsených učiteľov, profesorov, docentov, ale i mladú krv – odborných asistentov. Všetci z nich majú aj špičkové vedecké výsledky. A dobrý univerzitný učiteľ musí byť aj dobrým vedcom. U nás to platí na 100%.

Štúdium v zahraničí

Najväčšia sieť partnerských univerzít. Môžeš študovať semester či dva v zahraničí, zdokonaliť sa v jazyku, nabrať skúsenosti. Od Porta až po Tallin, partnerov máme vo väčšine krajín Európy.

80 ročná tradícia

Kým inde o univerzitnom vzdelávaní ani nechyrovali, u nás už boli promovaní prví absolventi – pred 75 rokmi. Tradícia nie je všetko, ale za peniaze si ju žiadna škola nekúpi. My ju jednoducho máme.

Rozmanitosť

Máme pestrosť výberu študijných programov a predmetov. 16 bakalárskych a až 33 magisterských programov hovorí za všetko. A máme aj anglické študijné programy a učiteľské programy. Určite si vyberieš.

Patríme medzi najlepších

Sme rovnako dobrí a v niečom i lepší ako školy za riekou Moravou. Odbornosť učiteľov, vybavenie, učebne, v ničom nezaostávame, ba v niečom sme i lepší. Veď niektoré naše tímy boli zaradené medzi najlepšie 1% vedeckých tímov sveta. To hovorí za všetko.

Vybavenie

Perfektne vybavené laboratóriá. Žiadna iná fakulta na Slovensku nezískala toľko financií z európskych fondov. Aj vďaka nim sme vybudovali tie najlepšie laboratóriá a máme prístroje v hodnote miliónov eur. Staň sa súčasťou výskumných tímov, ktoré s nimi pracujú.

Uplatnenie

Prírodné vedy sú opäť v móde. Po našich absolventoch sa často iba „zapráši“. Zamestnávatelia hľadajú často už medzi študentmi. Takmer nulová nezamestnanosť hovorí za všetko.

Prírodovedecká fakulta UK

Štúdium,
ktoré ti sadne

Príroda má svoje tajomstvá. Od tých najjednoduchších chemických reakcií, cez záhady živých organizmov až po tie najkomplexnejšie geologické procesy, príroda človeka odjakživa fascinovala aj preto, že je sám jej súčasťou. Veda je kľúčom k tomu, aby sme pochopili dynamickú rovnováhu medzi živou a neživou prírodou. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave sa každý deň niekoľko stoviek vedcov a vedkýň venuje preskúmaniu doteraz neobjasnených záhad prírody. Špičkové tímy z rôznych oblastí prírodných vied dosahujú vďaka modernému vybaveniu a medzinárodnej spolupráci výsledky, ktoré sú publikované v tých najlepších vedeckých časopisoch na svete.

Náš príbeh

Čo o nás ľudia
povedali

Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK mi otvorilo okno poznania do fascinujúceho sveta prírody a hlbín našej Zeme. Po rokoch som na fakultu vrátil ako učiteľ a vedec a pomáhal som posúvať hranice nášho poznania. Poznačilo ma to na celý život a nadobudnuté zručnosti mi pomáhali na všetkých pozíciách mojej rozmanitej profesijnej kariéry.
Vladimír Šucha
Generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra EU komisie
Počas štúdia na fakulte som sa cítil príjemne. Prístup pedagógov k študentom na Katedre geológie a paleontológie bol motivujuci, niekedy až láskavy. Ukázali mi cestu a pomohli mi splniť si sen - stať sa prírodovedcom.
Tomáš Čeklovský
Paleontológ, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovskom Mikuláši (SMOPAJ)
Pre mňa bol výber Prírodovedeckej fakulty UK jednoznačný od začiatku, a to najmä vďaka dlhej histórii a výbornej reputácii, ako aj veľkému výberu študijných odborov. Moje štúdium geólogie bolo sprevádzané vynikajúcimi pedagógmi a nezabudnuteľnými zážitkami z terénnych výskumov a kurzov. Pre moju špecializáciu, paleontológiu, ma motivovalo prepojenie geológie s biológiou a práca s mikroskopom, ktorý mi umožnil vidieť úplne iný svet, bežným ľuďom nedostupný. Vďaka kontaktom pracovníkov Katedry geológie a paleontológie s reputovanými vedcami v zahraničí, som mala možnosť podstúpiť časť štúdia vo Francúzsku a v Nórsku, kde som nadobudla neocenitelné skúsenosti a spolupráce, z ktorých čerpám dodnes.
Patrícia Kováčová Embry
Biostratigraf, Equinor (Nórsko)
Paleontológom som sa chcel stať už od svojich šiestich rokov a tvrdohlavo som si šiel za svojim cieľom. Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave bolo preto pre mňa logickou voľbou. Počas môjho štúdia som mal šťastie na vyučujúcich, ktorí boli pre túto vedu rovnako zapálení ako ja. S viacerými doteraz úzko spolupracujem a na fakultu sa vždy rád vraciam.
Martin Vlačiky
Paleontológ, poslanec mesta Bratislava
Štúdium na mi dalo pevné základy a znalosti v rámci prírodných vied v oblasti geológie, mineralógie a geochémie, ktoré využívam dodnes pri výučbe študentov a vo vedeckom výskume zameranom na environmentálne zmeny Zemského systému. To čo som sa naučil o geológii na „malom fliačiku“ Slovenska počas štúdií a terénov v Karpatoch, sú veľmi cenné informácie ktoré uplatňujem pri geologických výskumoch v iných a menej prebádaných častiach našej planéty, ako napríklad v centrálnej Austrálii, kde teraz prebieha môj nový výskum zameraný na „izotopové techniky pre štúdium sedimentárnych systémov“. Štúdium na PriF UK a katedre Geológie a paleontológie ponúka jedinečný „odrazový mostík“ pre študentov, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje znalosti o našej planéte a prispieť k riešeniu naliehavých problémov v rámci prírodných zdrojov a geo-environmentálnych vied.
Juraj Farkaš
Senior Lecturer & Isotope Geochemist The University of Adelaide; Austrália
Mojou vášňou už v predškolskom veku bol záujem o praveké zvieratá, prírodu, či už živú, alebo neživú. Toto ma automaticky priviedlo až k samotnému štúdiu paleontológie na PRIF UK. Roky strávené na fakulte boli pre mňa prínosom ako vzdelávaním, tak aj s úžasnou spoločnosťou, tých, pre mňa pravých ľudí. Po doktorandskom štúdiu som sa začala venovať aj hydrogeológii, inžinierskej geológii a environmentálnej geológii, ktoré sa v posledných rokoch stali nie len mojou zárobkovou činnosťou ale aj mojou vášňou. Prácu v teréne milujem. Na svoje študentské časy veľmi rada spomínam (milión zážitkov-žiadne spomienky).
Júlia Zervanová
Samostatný senior-geológ
Aj vďaka štúdiu na Prírodovedeckej fakulte som si dokázal prepojiť to, že environmentalistika je vlastne ekonómia prírody, a tak skúsenosti z environmentalistiky dnes využívam pri podnikaní. Okrem množstva poznatkov o ochrane prírody som sa však naučil jedno zásadné. Škola ti nemá dávať, ale máš si z nej brať a toho som sa držal počas celého štúdia. Samozrejme nadobudol som aj množstvo priateľstiev a známostí, s ktorými som dodnes odborne v kontakte.
Ján Dobšovič
Ornitológ a majiteľ cestovnej kancelárie watching.sk
Environmentalistika je veda, s ktorou sa stretávame priamo alebo nepriamo všade okolo nás. Napríklad len legislatíva, ktorá je orientovaná na ochranu životného prostredia je natoľko komplikovaná, že temer v každej obci, firme, štátnej správe a pod. máte pracovníka alebo pracovníkov, ktorí sú zodpovední za to, aby daná entita zákony dodržiavala. Preto z môjho pohľadu má daná veda obrovskú perspektívu.
Peter Krasnec
Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo
Absolvovaním štúdia geológie na Prírodovedeckej fakulte UK som si svojho času splnil jeden zo základných životných cieľov. Tým ďalším bolo prevziať štafetu vedy od mnohých skvelých učiteľov a venovať sa geológii profesionálne. Aj to sa mi splnilo, či už v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, alebo na geovednom pracovisku v rámci Slovenskej akadémie vied. Vďaka úcte voči našej "alma mater" mám možnosť plniť si aj tretí životný cieľ - aktívne spolupracovať s kolegami na fakulte, prispievať svojimi vedomosťami a skúsenosťami k udržiavaniu vysokej kvality štúdia a nesmierne zaujímavej vedeckej práci vo sfére geológie.
Ján Madarás
Geológ, riaditeľ Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mi veľmi pomohlo pri uplatnení sa v aplikovanej praxi. Získal som tu nielen dobrý teoretický základ rozličných geologických disciplín, ale aj dobrý prehľad o regionálnej geológii Slovenska a okolitých oblastí, čo mi umožňuje chápať rozličné aspekty geologickej stavby v širších súvislostiach. Množstvo terénnych exkurzií, mapovacie kurzy a terénne výskumy pomáhajú pochopiť podpovrchovú geologickú stavbu a vývoj sedimentárnych paniev a s nimi súvisiacimi ložiskami uhľovodíkov. Veľmi cenné sú aj osobné kontakty na bývalých učiteľov, spoluštudentov a priateľov z čias môjho štúdia, s ktorými často odborne spolupracujem.
Ľubomír Sliva
Senior geológ, NAFTA, a.s.; Slovensko
Štúdium na našej alma mater mi dalo oveľa viac ako som si spočiatku uvedomovala. Ku vzťahu k prírode ma viedol ešte môj otecko, ale na Prif UK som stretla skutočných nadšencov živej a neživej prírody. Doteraz považujem našu fakultu za výnimočnú, kde sú profesori partnermi študentov a aj vďaka množstvu exkurzií v prírode odovzdávajú svoje skúsenosti študentom s láskou aj nad rámec svojho pracovného času. Roky prežité na Prírodovedeckej fakulte ma okrem obrovského objemu encyklopedických aj praktických vedomostí obohatili aj o množstvo skutočných priateľstiev, ktoré vydržali už vyše 30 rokov, ďalej držať sa nohami pevne na zemi a mať zoradené životné hodnoty v správnom poradí. Prírodovedecká fakulta je v mnohých ohľadoch jedinečná a hoci neskôr moje pracovné kroky smerovali do inej oblasti, nikdy som svoje rozhodnutie študovať geológiu a paleontológiu neoľutovala a ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, určite by som si to rada zopakovala.
Slavomíra Mašurová
Diplomat, aktuálne veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínsku a v Estónsku

• Ako sa prihlásiť na štúdium?