Učiteľstvo

Čo môžem očakávať?

Profil absolventa
študijného programu.

Výhodou štúdia učiteľstva na našej fakulte je najmä využívanie špičkovo vybavených vedeckých laboratórií určených na realizáciu zaujímavých experimentov a nadobudnutie potrebných laboratórnych spôsobilostí. Takáto príprava, navyše podporená aplikáciou najmodernejších digitálnych technológií, zabezpečuje našim absolventom väčší odborný prehľad a širšie možnosti uplatnenia po ukončení štúdia.

Odborná pedagogicko-psychologická príprava v inšpiratívnom, novátorskom a podnetnom prostredí je ten správny mix, ktorý potrebuje každý nastávajúci dobrý učiteľ. Okrem moderne vybavených laboratórií Vás čaká zaujímavá práca v teréne, experimentálne overovanie progresívnych vyučovacích metód a stratégií v podmienkach reálnej pedagogickej praxe, pretože veríme, že týmto poskytneme dôležitú inšpiráciu pre sebarozvoj našich absolventov v ich budúcich pedagogických povolaniach.

Skúsení a inovatívni pedagógovia sú pripravení podeliť sa s Vami o svoje skúsenosti a vedomosti, ktoré môžete využiť v širokej oblasti implementácie moderných učebných postupov, plánovaní a organizovaní výskumných činností, uplatňovaní aktívneho bádania a poznávania sveta. Poznatky zo zahraničných stáží a exkurzií vo výnimočných lokalitách a regiónoch, realizácia vzdelávacích projektov a prírodovedných terénnych výskumov Vám rozšíria Vaše vedomosti a zručnosti, ako aj možnosti Vášho uplatnenia po ukončení štúdia.

Miroslava Komorníková

„Počas štúdia na Prif UK sme mali so spolužiakmi pocit, že učiteľské štúdium je oveľa náročnejšie, ako na pedagogických fakultách. Určite tomu tak aj bolo, keďže nás vyučovali a skúšali naozaj najväčší odborníci na Slovensku. Som však presvedčená, že nám to dalo veľa praktických zručností, vedomostí i návykov, ktoré teraz vieme posúvať našim žiakom, čo je zmyslom nášho učiteľského "poslania".“
Riaditeľka ZŠ Nejedlého v Bratislave