Maroš

Martin Urík získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. RNDr. Martin Urík, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

Dominik Juračka: aj na Slovensku sa dá robiť kvalitná veda

Dominik Juračka vyštudoval Strednú odbornú školu chemickú v Bratislave. V súčasnosti je ešte iba prvákom na PriF UK, kde študuje medicínsku biológiu, ale má za sebou už množstvo úspechov a bohatú výskumnú činnosť. Tú začal v roku 2014 ako druhák na strednej škole, a to prácou v oblasti mikrobiálnej degradácie benztiazolov, ktoré predstavujú významnú záťaž pre životné prostredie.

Vladimír Šucha: generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra

Vzdelanie: Prof. – Univerzita Komenského (2002), DrSc. – Univerzita Komenského (2000), Doc. – Univerzita Komenského (1995), CSc. – Slovenská akadémia vied, Bratislava (1991), RNDr. – Univerzita Komenského (1985), Vysokoškolské štúdium, Prírodovedecká fakulta UK (1985-1980)

Zoltán Demján: Na Evereste som spoznal seba

Pred šesťdesiatimi rokmi padol tretí pól planéty. Vrchol Mount Everestu (8 848 m n. m.) dobyl 29. mája 1953 Novozélanďan sir Edmund Percival Hillary a Šerpa Tenzing Norgay.

Martin Zaťovič – učiteľ a poslanec samosprávy

RNDr. Martin Zaťovič absolvoval štúdium učiteľstva predmetov matematika – geografia na Prírodovedeckej fakulte UK. Na tejto fakulte absolvoval aj rigorózne štúdium a získal titul RNDr. Od roku 1994 pôsobí ako učiteľ predmetov matematika a geografia na Gymnáziu Bilíkova v Dúbravke. Pôsobil resp. pôsobí ako poslanec na rôznych stupňoch samosprávy, poslanec v mestskej časti Dúbravka, poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. V súčasnosti je starostom bratislavskej mestskej časti Dúbravka.

Andrea Rúfusová – chráni slovenské vodstvo

Andrea Rúfusová, absolvovala štúdium v odbore Ekológia (Systematická biológia a ekológia, Všeobecná ekológia a ekológia populácii a jedinca) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa špecializovala na ekológiu tečúcich vôd. Po ukončení doktorandského štúdia pôsobila 2 roky ako odborný asistent na Katedre ekológie. V súčasnosti pracuje ako koordinátor programu zameraného na ochranu vodných ekosystémov vo Svetovom fonde na ochranu prírody (WWF) na Slovensku.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA: riadi odpadové hospodárstvo

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, je v súčasnosti konateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s 230 zamestnancami. Absolvoval štúdium environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte UK. Pôsobil ako konateľ a obchodný či generálny riaditeľ viacerých významných spoločností pôsobiacich vo sfére odpadového hospodárstva, recyklácie surovín a environmentálnych služieb. Absolvovali ste štúdium environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte, kde ste v programe Environmentálne plánovanie a manažment …

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA: riadi odpadové hospodárstvo Čítajte viac »

Tomáš Hulík – filmár a dokumentarista

Študoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Podnikol viaceré vedecké a fotografické expedície na Ďalekom východe Ruska, na ostrove Sachalin, na Borneu, v Malajzii či Nórsku.