Študijné programy

Absolventi Prírodovedeckej fakulty majú na výber široké spektrum povolaní. Záujem štátnych i súkromných inštitúcií a firiem zaručuje absolventom bezproblémové uplatnenie po skončení štúdia i počas neho.

Učí sa od nás
celý svet

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie.

Demografia Slovenska

Pripravili sme sériu prognóz až do roku 2060, vďaka čomu máme presnejší obraz o počte a zložení obyvateľov našej krajiny.

Enzým PatA

Podieľali sme sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím sme výrazne prispeli k boju proti tuberkulóze.

Liek proti chrípke

Podarilo sa nám vyvinúť proces, ktorým možno skráti výrobu lieku proti chrípke, na ktorú ročne zomrie až do pol milióna ľudí.

Biológia

Rozmanitosť biológie na našej fakulte takmer nepozná hraníc. Namixujeme ti to najlepšie z botaniky, ekológie, fyziológie rastlín, fyziológie živočíchov a etológie, antropológie, genetiky, mikrobiológie a virológie, molekulárnej biológie a aj zoológie.

Enviro

Naši environmentalisti skúmajú komplexne prírodné systémy. Naučíte sa, aké procesy v nich prebiehajú a akú úlohu v tom zohráva človek, ako zlepšiť kvalitu životného prostredia a ako bojovať s klimatickou zmenou.

Geografia

Po štúdiu geografie budeš výborný vo využívaní geografických informačných systémov. Naučíme ťa pochopiť vývoj regiónov a ich riadenie. Môžeš byť expert v oblasti klimatickej zmeny alebo v oblasti cestovného ruchu či populačného vývoja.

Geológia

Geológovia skúmajú stavbu a vývoj zemskej litosféry a paleobiosféry, vyhľadávajú nerastné suroviny, riešia sanáciu environmentálnych záťaží, zaoberajú sa ochranou vôd a skúmajú podmienky pri zakladaní stavieb. Zaži rôzne exkurzie a prácu v teréne.

Chémia

Chémia u nás ťa bude baviť. Naučíš sa moderné laboratórne postupy, spoznáš ako sa s nami „rozprávajú“ molekuly. Využiješ počítače, chemickú informatiku, a vylepšíš fotovoltaické články, objavíš nové zlúčeniny, liečivá a materiály.

• Ako sa prihlásiť na štúdium?